Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Những Đài Phun Nước Nổi Tiếng QuốcTế

Những Đài Phun Nước
Nổi Tiếng QuốcTế

1.     Đài phun Seoul, Hàn Quốc
Image


Image


2. Đài phun nước ở DubaiImage


3. Đài phun nước Floating, Osaka, JapanImage


4. Đài phun nước Nga.Image


5. Đài phun nước Swarovski, ÁoImage


6. Đài phun nước Vortex 
 Image


7. Đài phun nước hình núi lửa Abu Dhabi.Image


8. Bellagio Fountains (Las Vegas, Mỹ).Image

9. Đài phun nước Wealth (SuntecSingapore).
Image


10. Đài phun nước Montjuic (Barcelona, Tây Ban Nha).Image Đài Phun Nước hiện đại của VN 

http://i8.photobucket.com/albums/a37/quynh244/Photos/CatBa-Feb2007/Cam-Dai-Bay-2.jpgKhông có nhận xét nào: