Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

XƯỚNG - HỌA

Xướng:

Kết thúc từ đây

Đời trai nay đã thôi rồi

Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao

Đang bay nhảy sướng thế nào

Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con

Vợ con là cái lồng son

Đường vào thì có, chẳng còn đường ra

Vợ mày là con người ta

Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi

Con gái là cái quái gì

Mà mày mê mệt mày đi vào tròng

Thuyền quyên là bẫy anh hùng

Bao người đã chết, mày không thấy à,

Ngày xưa mày vẫn ba hoa

Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình

Giờ đây cáo đã thành tinh

Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào

Độc thân sướng biết nhường nào

Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời.

Bây giờ đã vợ con rồi

Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa

Tiền lương tháng tháng phải đưa

Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà.

Thân trai rửa bát quét nhà

Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì !!!

Bạn bè rủ nhậu chẳng đi

Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi

Hu hu ấy ấy mày ơi,

Kể như tao khóc cho đời bạn tao.

hehehehe

Họa:

Bắt đầu từ đó

Anh ơi anh nghĩ thế nào

Cớ sao lại sợ dính vào vợ con ?

Vợ con là cái lồng son

Không con không vợ, héo hon gầy mòn !

Vợ nuôi béo đỏ béo tròn

Tự do ... với vợ (!) vẫn còn đấy thôi

Có gì mà kể ỉ ôi

Gì mà phân biệt bố tôi bố bà !

Thân trai bốn bể là nhà

Con là chủ tịch, vợ là ... bí thư

Ðộc thân rất dễ thân hư

Lang thang cho lắm, ung thư có ngày (!)

Sao bằng tối tối gác tay

Tỉ tê tâm sự, “mày mày tao tao”

(Í quên em nói tào lao

“Anh ơi, em hỡi” xiết bao là tình )

Ngày xưa còn ở một mình

Ai chẳng mơ được lưới tình dính vô

Một vợ bằng mấy lần bồ

Lại được rửa chén, giặt đồ sướng ghê !!!

Ðộc thân đừng tưởng gái mê

Nó mê cái ví, còn ... dê đừng hòng !

(Ngày xưa khi chửa có chồng

Dụ đó em thuộc nằm lòng đó anh)

Anh ơi lấy vợ cho nhanh

Tiền lương khỏi giữ, cơm canh sẵn sàng

Khỏi lo tiêu phí hoang tàn

Vợ quản bằng mấy ngân hàng anh ơi

Nhậu chi cho uổng cuộc đời

Quét nhà, rửa chén thảnh thơi nào bằng

Vợ gọi : Dạ mới ga lăng

Muốn chửi thì đã có thằng cu con

Anh ơi em mở lồng son

Anh mau vào sớm để còn ... nộp lương

Ha ha ha ha

Không có nhận xét nào: