Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Mời các bác cùng lượng hóa giá trị cuộc sống:

Mời các bác cùng lượng hóa giá trị cuộc sống:

SƯU TẦM - KHÔNG RÕ TÁC GIẢ

Muốn biết giá trị của một năm, hãy hỏi học sinh vừa thi trượt tốt nghiệp…

Muốn biết giá trị của một tháng, hãy hỏi bà mẹ đang chờ đứa con sắp chào đời...

Muốn biết giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên một tờ tuần báo...

Muốn biết giá trị của một ngày, hãy hỏi người lao công nhận lương cuối mỗi ngày làm việc…

Muốn biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu nhau...

Muốn biết giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa lỡ chuyến tàu...

Muốn biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát khỏi tai nạn trong đường tơ kẻ tóc...

Muốn biết giá trị của 1/1000 giây, hãy hỏi vận động viên điền kinh vừa đoạt huy chương bạc Olympic...

Chuẩn đo thời gian của bạn chính là chuẩn đo giá trị cuộc đời bạn. Ta sống trung bình 70 tuổi.

Bạn đo bằng năm đời bạn có giá trị là 70.

Bạn đo bằng tháng đời bạn có giá trị là 840.

Bạn đo bằng tuần đời bạn có giá trị là 3.640.

Bạn đo bằng bằng ngày đời bạn có giá trị là 25.550.

Bạn đo bằng giờ đời bạn có giá trị là: 613.200.

Bạn đo thời gian bằng giây đời bạn có giá trị là: 36.792.000.

Không có nhận xét nào: