Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

LUẬN VỀ CÁI CHẾT

Già chết gọi là Lão Tử

Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử

Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử

Chết ở nông trại gọi là Trang Tử

Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử

Cha chết là Phụ Tử, mẹ chết là Mẫu Tử

Em chết gọi là đệ Tử

Chồng chết là Phu Tử, vợ chết là Thê Tử

Thầy giáo chết gọi là Sư Tử

Thầy dạy toán chết gọi là Toán Tử

Thầy dạy sinh chết gọi là Sinh Tử

Học trò chết gọi là Sĩ Tử

Vua chết gọi là Thiên Tử

Con trai vua chết là Hoàng Tử, con gái vua chết là Nương Tử

Lính chết gọi là Quân Tử

Con nhà giàu chết gọi là Công Tử

Quan tòa chết gọi là Xử Tử

Nhiều người cùng chết gọi là đồng Tử

Ăn nhậu, đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử

Người đi cân dạo chết gọi là Lượng Tử

Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử

Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử

Bị điện giật chết gọi là điện Tử

Bị kẻ thù chặt ra từng khúc mà chết gọi là Thái Tử

Bị lạnh, thiếu áo mặc mà chết gọi là Hàn Mặc Tử

Chết vì tò mò gọi là Thám Tử

Chết mà không tìm ra xác gọi là Bất Tử

Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử

Chết trong chùa gọi là Tự Tử

Chết thân thể còn nguyên gọi là Nguyên Tử

Chết thân thể không còn nguyên gọi là Phân Tử

Chết chậm chạp từng phần gọi là Phần Tử

Chết đuối gọi là Giang Tử.

Không có nhận xét nào: