Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

GÓC VUI CƯỜI...

Bỏ bú

Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn. Bực quá, ông chồng quát lên:

- Giờ tui là chồng bà hay con bà?

- Tui không cần biết, đứa nào bú tui là con tui

Chồng: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột)

- Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:

……– Ừa ừa dzụ này má nói đúng đó………….

- Dzì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh hai tao

- Con không cần biết, đứa nào ngưng bú trước đứa đó là anh

Cô OSin nghe thây vậy liền chạy từ trên gác xuống và nói Ơ thế thì chú cũng là con của cháu
Bà vợ điên tiết tống cổ cô O sin và ông chồng ra khỏi nhà .Ông chồng vừa đi vừa lầm bầm tôi sẽ đến nhà MẸ KHÁC

Không có nhận xét nào: